ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมีธนาคารแห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากไม่ทราบว่าธนาคารนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำให้เราไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องมี ซึ่งเราอาจจะเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าทุกวันนี้ ถ้าเกิดเราต้องการฝากเงินหรือนำเงินไปเก็บ เราก็สามารถเก็บในธนาคารไหนก็ได้ เมื่อต้องการกู้เงิน ก็มีธนาคารมากมายให้เรากู้เงิน ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ทราบหรือไม่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นธนาคารที่มีบทบาทมากมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งประเทศ และมีผลต่อพวกเราทุกคน บทความนี้จะช่วยให้ท่านทราบว่าทำไมต้องมีธนาคารแห่งประเทศไทย และถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกลางของธนาคารทั่วประเทศ ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลเพื่อเข้ามาควบคุมการปล่อยสินเชื่อและการรับฝากเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยของการปล่อยสินเชื่อและการรับฝากออมทรัพย์นั้น จะมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะอนุญาตให้ธนาคารอื่นๆคิดดอกเบี้ยได้อย่างไรบ้าง ซึ่งการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยจะมีการกำหนดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมด เพื่อที่จะช่วยในการควบคุมเศรษฐกิจ เมื่อไหร่ที่ประเทศมีภาวะเศรษฐกิจที่ดี มีการลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยดี จะส่งผลทำให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ แต่เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวและไม่สามารถไปต่อได้ดี ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อกระตุ้นให้คนมาเบิกเงินจากธนาคารและนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น รวมทั้งมีการควบคุมการซื้อขายพันธบัตร มีการวางแผนจัดการด้านเศรษฐกิจ เมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจจะต้องมีการวางแผนรับมืออย่างไร จะเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมด

 

อย่างไรก็ตามหากขาดธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลจัดการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ จะมีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จะไม่สามารถหยุดได้ ถ้าเศรษฐกิจดีมากอยู่แล้ว แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้าวของแพงขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี หรือกำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ไม่มีใครมาลดดอกเบี้ย จะส่งผลให้ไม่มีคนออกมาจับจ่ายใช้สอย เพราะอยากเก็บเงินเอาไว้ในธนาคาร มีผลทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศชะงักอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดรายได้ ไม่เกิดการจ้างงานเท่าที่ควร เพราะทุกคนอยากออมเงินกันหมด ดังนั้นการที่มีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาจัดการควบคุมระบบเศรษฐกิจให้มีความลงตัวมากที่สุดนั้น จะเป็นผลดีอย่างยิ่งที่จะไม่ได้ประเทศประสบปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงของการเติบโตหรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี ถ้าไม่มีการเข้ามาจัดการรับมือ ก็ถือได้ว่าเป็นผลเสียทั้งสิ้น Bank of Thailand